Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

Animalinme
17:25
7055 cfb6 390
Reposted fromkyte kyte viapierdolony pierdolony
Animalinme
17:24

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viapierdolony pierdolony
17:23
0297 0f76 390

serious:

who were you?

Animalinme
17:23
9043 1c71 390
Animalinme
17:23
4819 bc3b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaohhh ohhh
Animalinme
17:22
3044 b29a 390
Reposted fromnazarena nazarena viaohhh ohhh
Animalinme
17:22
8950 5a32 390
Reposted fromoll oll viaohhh ohhh
Animalinme
17:22
0820 6ce7 390
Reposted fromkjuik kjuik viaohhh ohhh
Animalinme
17:22
4244 690e 390
Reposted fromtfu tfu viaohhh ohhh
Animalinme
17:16
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viapierdolony pierdolony
Animalinme
17:16
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viapierdolony pierdolony
Animalinme
16:22
1529 bb24 390
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
16:21
3518 27d0 390
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
16:21
noc się kiedyś skończy
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
16:21
1275 2944 390
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
16:21
taka właśnie jestem. to mój jedyny, ułomny mechanizm obronny - zobojętnienie. drętwieję i nie dopuszczam do siebie nikogo. czekam w napięciu jak ranione zwierzę, które bardzo się boi, wiedząc jednocześnie, że samo nie przetrwa kolejnej nocy.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
16:20
7993 2a64 390
Reposted fromjethra jethra viapierdolony pierdolony
Animalinme
16:20
z jednej strony tak, ale uwierz, z biegiem lat okaże się, że wszystkie nocne rozmowy wreszcie się kończą i zostawiają tylko bardziej bolesne wspomnienia niż rozmowy za dnia ;)
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
16:20
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viapierdolony pierdolony
Animalinme
16:18
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viapierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl