Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

15:51
6781 c3a8 390
Reposted fromthebaemikeyway thebaemikeyway viaohhh ohhh
Animalinme
15:49
Animalinme
15:45
0980 db4d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viax-ray x-ray
Animalinme
15:43
8508 69cb 390
Reposted frombehcio behcio viax-ray x-ray
Animalinme
15:43
5534 6ea0 390
Reposted fromnutt nutt viax-ray x-ray
Animalinme
15:41
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viax-ray x-ray
Animalinme
15:41
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viagdziejestola gdziejestola
Animalinme
15:40
Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola

October 22 2018

Animalinme
19:35
Animalinme
19:29
4280 c2c1 390
Reposted fromoll oll viax-ray x-ray
Animalinme
19:29
5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll viax-ray x-ray
Animalinme
19:21
2834 1e6a 390
Reposted fromvronk vronk viax-ray x-ray
Animalinme
19:19
8774 d1fc 390
Reposted frompiehus piehus viahouseofpain houseofpain
19:19
8823 f317 390
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viahouseofpain houseofpain
Animalinme
19:19
8805 d006 390
Animalinme
19:19
1708 2413 390
Reposted fromZircon Zircon viahouseofpain houseofpain
Animalinme
19:18
3848 93c4 390
Reposted fromoblivions oblivions viahouseofpain houseofpain

May 23 2018

Animalinme
21:32
1459 9f1c 390
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viax-ray x-ray
21:31
3039 916d 390
Reposted fromthekingdomsfinest thekingdomsfinest viax-ray x-ray
Animalinme
21:31
9253 3b23 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viax-ray x-ray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl