Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

Animalinme
11:42

May 13 2017

Animalinme
21:36
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna vianicdostracenia nicdostracenia
Animalinme
21:35
Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.  Szczególnej, gdy się już zagnieździ.
— Wiedział Prus co pisze!
Animalinme
21:35
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianicdostracenia nicdostracenia
Animalinme
21:35
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza vianicdostracenia nicdostracenia
Animalinme
21:35
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Animalinme
21:34
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
Animalinme
21:34
Nagle masz dwadzieścia pięć lat i nie masz faceta. Tak na serio to nigdy nie miałaś. I po tych dwudziestu pięciu latach zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś taka brzydka, czy taka głupia... 
— a może to tylko wygórowane wymagania?
Reposted fromdepresja depresja vianicdostracenia nicdostracenia
Animalinme
21:34
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue vianicdostracenia nicdostracenia
Animalinme
21:33
2727 a655 390
Reposted fromfarba farba vianicdostracenia nicdostracenia
Animalinme
21:33
6272 8e3e 390
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Animalinme
21:33
4632 92cb 390
Reposted fromiblameyou iblameyou vianicdostracenia nicdostracenia
Animalinme
21:33
Świat nie może umrzeć. Wielu już pokoleniom zdawało się, że świat umiera. Ale to tylko ich własny świat umierał.
— Tadeusz Konwicki
Animalinme
21:32
6884 8293 390
Animalinme
21:32
 Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromlovvie lovvie vianicdostracenia nicdostracenia
Animalinme
21:31
0421 b020 390
Reposted fromoll oll vianicdostracenia nicdostracenia
Animalinme
21:29
3605 b78d 390
Reposted fromwstawaj wstawaj
Animalinme
21:29
Animalinme
21:28
9098 395d 390
Reposted fromwstawaj wstawaj
Animalinme
21:27
4008 5c2c 390
Reposted fromwstawaj wstawaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl