Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

Animalinme
06:42
0393 51f9 390
Reposted fromdelain delain viamalgorzatahalber malgorzatahalber
Animalinme
06:18
2725 49a3 390
Reposted fromwagabunda wagabunda
Animalinme
06:18
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromwagabunda wagabunda
Animalinme
06:18
6287 466c 390
Reposted fromwagabunda wagabunda
Animalinme
06:18
7330 5e12 390
Reposted fromwagabunda wagabunda
Animalinme
06:17
3975 e9f0 390
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
06:16
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viapierdolony pierdolony
Animalinme
06:15
5242 7435 390
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
06:14
5255 e0a9 390
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
06:14
6911 1d36
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
06:13
5825 bd5f 390
Reposted fromFinrod Finrod viapierdolony pierdolony
Animalinme
06:13
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viapierdolony pierdolony
Animalinme
06:13
jeśli to czytasz
odezwij się
proszę.
Reposted fromshitsuri shitsuri viapierdolony pierdolony
Animalinme
06:13
4828 8644 390
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viapierdolony pierdolony
Animalinme
06:12
6185 30b9 390
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
06:12
patrzę, jak lawinowo głupie dziewczyny wychodzą za mąż i myślę, a może to jednak ja jestem ta głupia?
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
Animalinme
06:11
2494 2550 390
Animalinme
06:10
Animalinme
06:10
9527 9b7f 390
Reposted fromrawwwr rawwwr viapierdolony pierdolony
Animalinme
06:09
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromwagabunda wagabunda viapierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl