Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

Animalinme
22:24
Animalinme
22:23
Nie bójcie się marzeń, bo one naprawdę się czasem spełniają.
— prof. Wojciech Nowak, rektor UJ

November 13 2019

Animalinme
23:00
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viapiehus piehus
Animalinme
23:00
9598 3a68 390
Reposted fromZircon Zircon viapiehus piehus
Animalinme
22:57
0785 43ab 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viapiehus piehus
Animalinme
22:53
6055 d9d2 390
Reposted frompiehus piehus
Animalinme
22:52
8336 b2d5 390
Reposted fromtfu tfu viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Animalinme
22:50
Animalinme
22:49
Animalinme
22:48
5157 0c2f 390
Animalinme
22:46
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Animalinme
22:46
7459 dbd0 390
Reposted fromzie zie viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Animalinme
22:43
7784 bdbf 390
Reposted fromfungi fungi viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Animalinme
22:42
5157 0c2f 390
Reposted frompiehus piehus viano-longer-kore no-longer-kore
Animalinme
22:41
3572 38b6 390
Reposted fromgubert gubert viano-longer-kore no-longer-kore
Animalinme
22:39
3964 6ace 390
Animalinme
22:32
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viano-longer-kore no-longer-kore
Animalinme
21:58
6364 86e2 390
The Future is Now
Reposted fromSquareTXT SquareTXT viano-longer-kore no-longer-kore

August 13 2019

Animalinme
21:05
8686 8cbe 390
Reposted fromzie zie viax-ray x-ray
Animalinme
21:05
0027 07c0 390
Reposted fromPoranny Poranny viax-ray x-ray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl