Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2019

Animalinme
21:05
8686 8cbe 390
Reposted fromzie zie viax-ray x-ray
Animalinme
21:05
0027 07c0 390
Reposted fromPoranny Poranny viax-ray x-ray
Animalinme
21:04
0133 c6ed 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viapierdolony pierdolony
Animalinme
21:03
Animalinme
21:02
2093 296b 390
Reposted frompomoor pomoor viaotella otella
Animalinme
21:02
3491 8f2c 390
tak naprawdę wszystko czego chciałem od życia
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaotella otella
Animalinme
20:55
3946 02f0 390
Reposted fromtfu tfu viasomuchfunk somuchfunk
Animalinme
20:53
6911 39f2 390
Reposted fromMtsen Mtsen viasomuchfunk somuchfunk

June 09 2019

Animalinme
23:21
Jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju to znaczy że jesteś w złym pokoju.
— autor nie wygooglowany
Reposted bySkydelankliannpomoorneupsh

June 02 2019

Animalinme
22:04
5569 135e 390
Animalinme
22:04
Animalinme
22:04
7413 ad00 390
Animalinme
22:03
0223 1220 390
Animalinme
21:58
Reposted fromFlau Flau viasomuchfunk somuchfunk
Animalinme
21:57
6996 0567 390
Reposted fromwishnia wishnia viasomuchfunk somuchfunk
Animalinme
21:55
Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.
— Ochocki, Vithren
Animalinme
21:55
7882 c64f 390
Animalinme
21:55
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
Animalinme
21:53
4239 76a6 390
Animalinme
21:53
4301 9607 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl