Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

Animalinme
09:36
3340 fa1e 390

January 20 2018

Animalinme
17:45
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Animalinme
16:45
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Animalinme
16:42

“Nie rozmyślaj za dużo. Wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. Rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj za dużo. To Cię niszczy.”

Animalinme
16:41
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Animalinme
15:57
7170 cc9c 390

Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.


Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaohhh ohhh
Animalinme
15:52
3406 b39e 390
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viaohhh ohhh
Animalinme
15:30
5004 e636 390
Reposted fromflesz flesz viaohhh ohhh
Animalinme
15:30
9037 6167 390
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaohhh ohhh
Animalinme
15:22
1870 d3a2 390
Reposted byx-ray x-ray
Animalinme
15:21
Animalinme
15:20

December 24 2017

Animalinme
19:48
1510 c923 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaohhh ohhh
Animalinme
19:48
Animalinme
19:48
6771 1fef 390
your eyes
Reposted fromSapereAude SapereAude viaohhh ohhh
Animalinme
19:47
5478 80de 390
Reposted fromtfu tfu viaohhh ohhh
Animalinme
19:47
4505 e283 390
Reposted fromtfu tfu viaohhh ohhh

December 01 2017

Animalinme
20:51
0180 813e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhh ohhh
Animalinme
20:50
1753 d64c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaohhh ohhh
19:35
4770 e673 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaohhh ohhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl